PRESS

http://soundofthemoment.com/episodes/2017/11/19/episode-03-bobby-petrov

http://jenite.bg/Интервюта/Как-се-сливат-джазът-и-българската-народна-музика-разказва-създателят-на-Джазаница

https://въпреки.com/джазаница-в-джаза-слагаме-есенцията-на-българския-фолклор

http://radiovelikotarnovo.com/борислав-петров-от-jazzanitza-имаме-си-наш-бългaрски-груув/

https://vijmag.bg/people/кадър/borislav-petrov

http://bnr.bg/sofia/post/100848217

 

От блога “С тези две ръце” 23-01-2017: